------ Account# Password

basketball

china

Game Lines
China LINES
# MATCHUP SPREAD ML TOTAL
12/19/2018 6:35AM
301515 Qingdao +17½ (-110) 220½ O ( -107)
301516 Liaoning -17½ (-110) 220½ U ( -113)
12/19/2018 6:35AM
301517 Guangdong -17½ (-114) 216½ O ( -117)
301518 Zhejiang Chouzhou +17½ (-116) 216½ U ( -113)
12/19/2018 6:35AM
301519 Zhejiang Guangsha -13 ( -112) 212½ O ( -114)
301520 Guangzhou +13 ( -118) 212½ U ( -116)
Game Lines
China LINES
# MATCHUP SPREAD ML TOTAL
12/19/2018 6:35AM
301515 Qingdao +17½ (-110) 220½ O ( -107)
301516 Liaoning -17½ (-110) 220½ U ( -113)
12/19/2018 6:35AM
301517 Guangdong -17½ (-114) 216½ O ( -117)
301518 Zhejiang Chouzhou +17½ (-116) 216½ U ( -113)
12/19/2018 6:35AM
301519 Zhejiang Guangsha -13 ( -112) 212½ O ( -114)
301520 Guangzhou +13 ( -118) 212½ U ( -116)